Aspolsmak Sp. z o.o.

Kraczkowa 1488 k/Rzeszowa
37-124 Kraczkowa

Telefon: + 48 17 860 55 63 do 65
Fax: + 48 17 860 54 07

NIP: 813-32-86-732
REGON: 691686249

e-mail: biuro@aspolsmak.pl

 

  
  
 
 
 
  • 0010.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ASPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowując się do przedsięwzięcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, numer wniosku: RPPK.01.04.01-18-0280/17 związanego z „zakupem linii do produkcji produktów pylistych i sypkich z pakowaniem w torebki strunowe bez konfekcjonowania, której głównym elementem jest automat pakujący z opcją otwierania struny”, zaprasza do składania ofert na dostawę:

Agregatu prądotwórczego trójfazowego:

 Zapytanie ofertowe 07.05.2017

ASPOL_ZAPYTANIE_OFERTOWE nr_1_2018_z_dnia_08_06_2018

Załącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego nr_1_2018_z_dnia_08_06_2018

Załącznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego z_dnia_08_06_2018

 
 
Pompy próżniowej ze sterowaniem i akcesoriami do przesyłu materiału sypkiego:

 Zapytanie ofertowe 07.05.2017

ASPOL_ZAPYTANIE_OFERTOWE nr_2_2018_z_dnia_08_06_2018

Załącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego nr_2_2018_z_dnia_08_06_2018

Załącznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego z_dnia_08_06_2018

 

 
Nazwa Inwestycji:
Automatyzacja procesu sprzedaży i procesu zaopatrzenia poprzez wdrożenie platformy informatyczenj klasy B2B
Umowa o dofinanowanie:
WNP-POIG.08.02.00-18-066/13-00
Okres realizacji:
2007-2013
Nawa beneficjenta:
Aspol-Smak Sp. z o.o.
 
 
PROJET WSPŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
 
 
 
Nazwa Inwestycji:
Wdrożenie Systemu Informatycznego klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych
Umowa o dofinanowanie:
WNP-POIG.08.02.00-18-065/13-00
Okres realizacji:
2007-2013
Nawa beneficjenta:
Aspol Sp. z o.o..
 
 
 
PROJET WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
 
 
  
 
 
 
 
O FIRMIE | PRODUKTY | CERTYFIKATY | GDZIE KUPISZ ? | KONTAKT
 
 

AspolSmak Sp. z o.o. - Producent przyprzaw
------------------------------------------------------
Kraczkowa 1488 k/Rzeszowa, 37-124 Kraczkowa - Polska
tel. + 48 17 860 55 63 do 65, + 48 17 860 54 05 do 06, fax. +48 17 860 54 07, e-mial: biuro@aspolsmak.pl

 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone
© Aspolsmak 2015
realizacja:
easolution.pl

Do góry